Tarkastus alle 2h.                                                                                           300€

 

Tarkastus 2-3h.                                                                                               420€

 

Tarkastus 3-5h.                                                                                               650€

 

Tarkastus yli 5h                                                                                               Tuntiveloituksella

 

Uusintatarkastuksen minimihinta pääkaupunkiseudulla.                      260€

 

Todistukset ja rekisteri-ilmoitukset toimistotyönä.                                 90€

 

Tuntiveloitus                                                                                                  120€/h

 

Matkakustannukset                                                                                      1,20€/km

 

Käyttöönottomittaukset normaaleissa sähkölaitteistoissa                    90€/h

 

Sähkölaitteiston lämpökuvaus                                                                    90€/h

 

Sähkönlaadunmittaus                                                                                   90€/h

 

Konsultointityö                                                                                               120€/h

 

Asennustesterin validointi                                                                            90€/kpl

 

Hinnat alv 0%

 

Yleiset toimitusehdot

 

Tilauksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suuremmista kohteista tehdään tarkastussopimus. Tilaus 2 viikkoa ennen toivottua tarkastusta, ellei kohteesta muuta sovita. Tilaajan kanssa sovitaan tarkastusajankohta, tiloihin pääsemisestä ja kohteessa liikkumisesta, rajoitteista, työvälineistä ja mahdollisesta avustavasta henkilöstä. Kohteen omistajalta/haltijalta on oltava lupa kohteen tarkastamiseksi. Tarkastusta varten tulee päästä kaikkiin tarkastettavan kohteen osiin. Varataan mahdollisuus keskeyttää tarkastus tarkastuskohteen puutteellisuuksien vuoksi, jotka estävät laitteiston asianmukaisen tarkastuksen (esim. tarkastajalla ei ole vapaata pääsyä tarkastuskohteeseen, varmennustarkastuksessa käyttöönottomittaukset puuttuvat jne.). Aiheutuneet kustannukset peritään kuitenkin tilaajalta tuntiveloituksena. Tarkastuksen jatkamisesta sovitaan erikseen. Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilanteessa on toimitettava kohteen haltijan, kohteen ja (rakentajan) sähköurakoitsijan tiedot tiedot osoitteineen, yhdyshenkilöineen, yhteystietoineen ja mahdollisen käytönjohtajan ja/tai huoltoyhtiön tiedot kirjallisena tarkastajalle. 

Varmennustarkastus.

Kohteen tulee olla valmis ja käyttöönottotarkastus mittauksineen suoritettu sekä kohtteen piirustukset on tehty valmiiksi ja poikkeamista on kirjallinen selvitys. Tarkastuskohteen dokumentteihin varataan mahdollisuus tutustua ennen tarkastusta ja viimeistään tarkastustilanteessa.

Määräaikaistarkastus.

Määräaikaistarkastusta varten tulisi olla kohteen käyttöpiirustukset, pöytäkirjat/ todistukset aikaisemmista tarkastuksista sekä selvitykset muutostöistä. Selvitys suoja- ja turvalaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta tai pienemmän järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjelmasta. Laajennetussa tarkastuksessa mittaukset ja muut toimeksiannot tehdään tuntityönä. Myös pahasti puutteelisissa kohteissa, joihin joudutaan tekemään sähköturvallisuuden varmistamiseksi kattavampi tarkastus, työ tehdään tuntityönä.